Czym jest handel międzynarodowy?

Termin handel międzynarodowy jest często i powszechnie używany jako wymiana towarów czy też usług na terenie kilku krajów. Wychodzi on poza granicę jednego państwa. Handel międzynarodowy jest ważnym czynnikiem dynamizującym rozwój gospodarczy danego państwa. Pozwala na wymianę danych towarów, które to nie występują w danym państwie. Pozwala to na stałe dostawy niezbędnych surowców, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych oraz technologii.

[break]

Jest to obecnie bardzo powszechna forma wymiany handlowej. Od kilkudziesięciu już lat wielkość światowego eksportu towarowego wzrasta szybciej niż wielkość światowej produkcji towarowej czy produktu światowego. Wynika to z dosyć stabilnej sytuacji geopolitycznej, szczególnie na arenie europejskiej. Przyczyniają się do tego również nowoczesne środki transportu oraz rozwój informatyki.