Polski handel międzynarodowy

Olbrzymi wpływ na handel zagraniczny Polski i wszystkie aspekty z nim związane miały przemiany społeczno-gospodarcze, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Przyczyniły się one do przełamania izolacji gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej, a także do usunięcia monopolu państwa na handel zagraniczny.

Polska jako jedno z prężniej rozwijających się państw Europy Środkowej prowadzi obecnie międzynarodową wymianę handlową na coraz szerszą skalę. Wynika to z ustabilizowania się kraju w sensie gospodarczym. Nasz kraj jest coraz częściej wybierany na spolki-excelio.pl. Prężniej rozwija się eksport towarów z Polski, podobnie jest zresztą z importem. Niemniej bilans jest taki, że rokrocznie na rynkach międzynarodowych więcej towarów jednak ,kupujemy niż sprzedajemy.